H体育 新闻> 首页 > 彩票 > 大乐透 > 正文 >

大乐透第15003期杀号:杀连号08 09

2015-01-06 15:43:08来源: 网络转载 反馈
导读:属性 解析 本期杀号 上期战绩 杀码命中率 近5期战绩 近10期战绩...
属性 解析 本期杀号 上期战绩 杀码命中率 近5期战绩 近10期战绩 全部战绩
大小 遗漏 关注冷比4:1 1 8 11 对3 100.00% 86.70% 86.70% 82.10%
走势 荐大数占优比 9 16 20 对3 100.00% 93.30% 96.70% 90.60%
连号 遗漏 开势相当之冷 8 9 35 对3 100.00% 93.30% 86.70% 87.20%
走势 大数连号望回补 16 17 24 对2 66.70% 93.30% 96.70% 88.00%
奇偶 遗漏 4:1遗漏6期 2 20 26 对3 100.00% 100.00% 93.30% 88.00%
走势 热比3:2抢眼 1 11 32 对2 66.70% 93.30% 93.30% 88.90%
和值 遗漏 高位和值较冷 5 17 20 对3 100.00% 100.00% 86.70% 83.80%
走势 看好90-109区域 9 19 27 对3 100.00% 73.30% 76.70% 88.90%
重码 遗漏 6期内仅开出1枚 11 24 29 对3 100.00% 86.70% 86.70% 81.20%
走势 关注小数重码 17 20 35 对2 66.70% 93.30% 90.00% 89.70%
质合 遗漏 质数开势较冷 2 29 32 对3 100.00% 86.70% 86.70% 89.70%
走势 需防热比2:3 5 8 24 对3 100.00% 93.30% 90.00% 87.20%
跨度 遗漏 热跨稍回补 16 19 20 对3 100.00% 100.00% 93.30% 88.00%
走势 跨度小振幅 1 16 35 对3 100.00% 93.30% 90.00% 90.60%
后区 遗漏 冷码待解冻 1 9 10 对3 100.00% 80.00% 86.70% 82.10%
走势 需防全小数组合 6 10 12 对3 100.00% 86.70% 86.70% 86.30%

TAGS:

相关阅读

热点话题

热点文章